Živá Bible

— Slova, která mají co říct do života —  

Úvodní informace

Web Živá Bible poskytuje informace s nabídkou kurzů a dalších forem setkávání, pomáhajících prohloubit porozumění jedinečné "knize knih".

Prezentované kurzy se průběžně uskutečňují v regionu Vysočiny, především v Jihlavě, Třebíči, Velkém Meziříčí, Pelhřimově, Horní Cerekvi, Počátkách, Telči, Třešti a Polné. V případě zájmu mohou být zahájené i v dalších městech a obcích regionu.

Účast v seminářích je bezplatná a bez jakýchkoliv závazků.

Máte-li zájem využít některou z nabízených služeb, tak se přihlaste zavoláním na mob. 736 630 875 nebo napište na e-mail j.skoumal@icloud.com.

  Můj pohled na věc

"Bibli považuji za knihu, kterou nechal zapsat Stvořitel vesmíru prostřednictvím lidí schopných vnímat jeho hlas a ochotných poslechnout jeho příkazy o tom, jak mají zjevené myšlenky zaznamenat pro své současníky i pozdější generace. Klíčovým bodem v biblickém poselství je nabídka věčného života pro každého člověka.

Pochopení Božích záměrů v tomto světě a v mém životě bylo většinou nejdůležitějším tématem mého uvažování za posledních 30 let. Jsem rád, když se mohu o toto téma dělit s druhými lidmi. Stále se učím a chci se stále učit respektovat i jiné pohledy ostatních lidí, ale očekávám pro jakékoliv názory rozumné zdůvodnění. Jsem přesvědčený, že Bůh po nikom nechce slepou víru, ale ke všemu co žádá, nám dává rozumné důvody." 

Jaroslav Skoumal

"Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou." 

Žalm 19,2 (ČSP)