Kvalitní knihy zdarma

Kvalitní knihy

Také si rádi rozšiřujete rozhled četbou? I v dnešní době internetu, čteček, tabletů a dalších možností mnoho z nás miluje chvíle nad knížkou. A když se jedná o hodnotné knihy, které mají potenciál zlepšit kvalitu a smysluplnost našeho života, rozhodně to není ztracený čas. V některých městech v ČR je poskytována služba pro veřejnost prostřednictvím kvalitních, sponzorovaných knih, které je možné si zdarma vzít při veřejné nabídce na vyhrazeném místě. Jedná se o knihy, které jsou nové a svým obsahem mají sloužit k růstu osobnosti člověka a ke zkvalitnění jeho života.

Zaměření těchto knih se dá rozdělit do následujících oblastí:

  1. zdraví člověka - tělesné i duševní
  2. mezilidské vztahy, výchova, rodina
  3. životní příběhy, životopisy
  4. příroda
  5. historie
  6. duchovní a křesťanská literatura
  7. dětská literatura

Na nabídku knih se můžete přijít podívat obvykle každé pondělí dopoledne. Najdete nás v Třebíči na Komenského nám. naproti parkovišti (v podloubí obchodního domu). Při nepříznivém počasí nebo pokud nás na uvedeném místě nenajdete, využijte tel. kontakt k domluvě možnosti seznámení se s nabídkou knih.

Všechny knihy jsou poskytované zdarma a bez závazků.

Sponzorované knihy zajišťují Listy naděje, z.ú. (zapsaný ústav). Tuto službu můžete podpořit zasláním dárcovské SMS, zvané DMS. Výše podpory může být 30, 60, nebo 90 Kč.

Dárcovskou SMS zasílejte na číslo 87 777, vyberte si kolik chcete poslat a do SMS napište 7 písmen a 2 číslice z následujících třech možností:

DMS LINA 30 (jednorázová 30 Kč podpora)

DMS LINA 60 (jednorázová 60 Kč podpora)

DMS LINA 90 (jednorázová 90 Kč podpora)

Další možností je poslat dar na transparentní účet veřejné sbírky (pouze pro dary bez darovací smlouvy) vedený u Komerční banky:

115-951 628 02 27 / 0100

var. symbol 248

Děkujeme za vaši podporu.